!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Upozorňuji tímto, že dne 24.března 2018 se koná bezpečnostní školení v klubovně na letišti.

Vaše účast nutná pro bezpečný pohyb na letišti!

 

 HANÁCKÝ LETECKÝ KLUB

Hanácký letecký klub Olomouc je nevýdělečnou právnickou osobou. Cílem sdružení je zvýšení atraktivity leteckého sportu v Olomouci a okolí. Sídlo sdružení je na letišti v Olomouci Neředíně.
Snahou je navázat na tradice této lokality,  která sehrála v minulosti významnou roli v životech významných leteckých osobností.

 

Předseda sdružení :   JUDr. Petr Dítě
Zástupce předsedy :  Ing. Vratislav Hrachovec
 

Zdeněk Pazdera

 

Ing. Přemysl Vodička

 

 

Vřele doporučujeme navštívit AIR BAR u nás na letišti v Olomouci

Veřejnost a všemožní letečtí šílenci z širokého okolí jsou srdečně vítáni, příjemná obsluha i za nepříjemného počasí vždy zajištěna. Je možno se i informovat o vyhlídkových letech a leteckém výcviku.

 

 

 

              

20. 6. Květa

Zítra: Alois