Vítáme Vás na stránkách HANÁCKÉHO LETECKÉHO KLUBU.

Hanácký letecký klub Olomouc je nevýdělečnou právnickou osobou. Cílem sdružení je zvýšení atraktivity leteckého sportu v Olomouci a okolí. Sídlo sdružení je na letišti v Olomouci Neředíně.
Snahou je navázat na tradice této lokality,  která sehrála v minulosti významnou roli v životech významných leteckých osobností.

Předseda sdružení :                     Ing. Petr Kejduš
Zástupce předsedy :                     Ing. Vratislav Hrachovec
                                                     Ing. Karel Podborský

 

 

 

 

Menu