Informace pro piloty

Provozní doba letiště

Období Dny v týdnu Provozní doba
květen – září každý den 05:00 UTC – SS
duben, říjen čtvrtek – neděle, svátky 06:00 (07:00) UTC – SS
listopad – březen sobota, neděle, svátky 07:00 UTC – SS

Vzletové a přistávací dráhy

RWY HDG(M) Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
09 093° 760 x 30 5700 kg 760 790 760 760
27 273° 760 x 30 5700 kg 760 790 760 760
10 093° 420 x 40 12000 kg 420 450 420 420
28 273° 420 x 40 12000 kg 420 450 420 420

Přistávací a další poplatky

Položka Cena
Letadla GA za každou započatou tunu MTOW 100 Kč
Ultralehká letadla do 472,5 kg 80 Kč
Mimo publikovanou provozní dobu 610 Kč/h
Hangárování od SS do 12:00 LT příštího dne 300 Kč
Poplatky za použití letiště cestujícími NIL

Všechny uvedené sazby jsou včetně DPH. Bezhotovostní platby za přistání a palivo AVGAS 100 LL jsou akceptovány.

NOTAMy

Pravidla a omezení místního letového provozu

 • Lety nad městem Olomouc neprovádět ve výškách pod 2000 ft/ 600 m AMSL. Při přiblížení na RWY 27 nebo RWY 28 třetí a čtvrtá zatáčka maximálně na úrovni ulice Okružní (nejzápadnější ulice od města, protínající osu RWY 27/09). Vzlety letadel pouze z RWY 27 nebo RWY 28, vzlety z RWY 09 a RWY 10 pouze ve výjimečných případech. Letmá přistání (touch and go landing) na drahách 09R, 09L a 10 jsou zakázány. Po vzletu z RWY 27 nebo RWY 28 nepřelétávat obec Topolany.
 • Odklízení sněhu na drahách se provádí omezeně. Aktuální informace poskytuje služba RADIO (Poskytování informací známému provozu v provozní době letiště).
 • Výška letištních okruhů 1800 ft/550 m AMSL.
 • Do Letištní provozní zóny (ATZ) zasahují:
  od severu prostor LKTSA24 (Litovel),
  jihovýchodně heliport letecké záchranné služby, činnost provádět s ohledem na provoz vrtulníků letecké záchrané služby
 • Přílet letadla bez oboustranného spojení se provádí po trati Hněvotín – TWR ve výšce 1400 ft AMSL.
 • Motorová letadla, která přistanou na RWY 09 nebo RWY 10, provedou výběh až na úroveň TWY A, vyjedou z RWY vlevo a pokračují na stojánku po zpevněné TWY A. Motorová letadla, která přistanou na RWY 28, pojíždějí zpět po RWY 28 a pokračují po TWY A na stojánku.
 • Na TWY W je zřízeno mezilehlé vyčkávací místo W1. Pokud letadlo obdrží pokyn pojíždět na uvedené místo, je povinno tam zastavit a dále pojíždět až na pokyn dispečera Poskytování informací známému provozu.
 • Komunikace Olomouc – Mohelnice v blízkosti THR RWY 09 musí být při vzletu a přistání přelétávána v min. výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.
 • Stanoviště Poskytování informací známému provozu poskytuje informace o využívání prostorů LKTSA24 vojskem a informace o provozu letecké záchranné služby Olomouc.
 • Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání 24 HR předem.
 • Správu letiště provádí Sdružení letiště Olomouc z.s. Kontakty jsou shodné s kontakty na str. VFR-AD-LKOL-ADC.

Palivo k dispozici

AVGAS 100 LL (pouze v provozní době letiště)

Menu