Informace z AIP

Vzletové a přistávací dráhy

RWY HDG(M) Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
09L 093° 760 x 30 5700 kg 760 790 760 760
27R 273° 760 x 30 5700 kg 760 790 760 760
09R 093° 760 x 30 5700 kg 760 790 760 760
27L 273° 760 x 30 5700 kg 760 790 760 760
10 093° 420 x 40 12000 kg 420 450 420 420
28 273° 420 x 40 12000 kg 420 450 420 420

Přistávací a další poplatky

Položka Cena
Vnitrostátní lety GA 65 Kč
Ultralehká letadla 50 Kč
Mimo publikovanou provozní dobu 500 Kč
Parkovací poplatky za hodinu a tunu MTOW 5 Kč
Poplatky za použití letiště cestujícími NIL

Všechny uvedené sazby jsou bez DPH. Bezhotovostní platby za AVGAS 100 LL jsou akceptovány.

Pravidla a omezení místního letového provozu

 • Lety nad městem Olomouc neprovádět ve výškách pod 2000 ft/ 600 m AMSL. Při přiblížení na RWY 27 nebo RWY 28 třetí a čtvrtá zatáčka maximálně na úrovni ulice Okružní (nejzápadnější ulice od města, protínající osu RWY 27/09). Vzlety letadel pouze z RWY 27 nebo RWY 28, vzlety z RWY 09 a RWY 10 pouze ve výjimečných případech. Letmá přistání (touch and go landing) na drahách 09R, 09L a 10 jsou zakázány. Po vzletu z RWY 27 nebo RWY 28 nepřelétávat obec Topolany.
 • Odklízení sněhu na drahách se provádí omezeně. Aktuální informace poskytuje služba RADIO (Poskytování informací známému provozu v provozní době letiště).
 • Výška letištních okruhů 1800 ft/550 m AMSL.
 • Do Letištní provozní zóny (ATZ) zasahují:
  od severu prostor LKTSA24 (Litovel),
  jihovýchodně heliport letecké záchranné služby, činnost provádět s ohledem na provoz vrtulníků letecké záchrané služby
 • Přílet letadla bez oboustranného spojení se provádí po trati Hněvotín – TWR ve výšce 1400 ft AMSL.
 • Motorová letadla, která přistanou na RWY 09 nebo RWY 10, provedou výběh až na úroveň TWY A, vyjedou z RWY vlevo a pokračují na stojánku po zpevněné TWY A. Motorová letadla, která přistanou na RWY 28, pojíždějí zpět po RWY 28 a pokračují po TWY A na stojánku.
 • Na TWY W je zřízeno mezilehlé vyčkávací místo W1. Pokud letadlo obdrží pokyn pojíždět na uvedené místo, je povinno tam zastavit a dále pojíždět až na pokyn dispečera Poskytování informací známému provozu.
 • Komunikace Olomouc – Mohelnice v blízkosti THR RWY 09 musí být při vzletu a přistání přelétávána v min. výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.
 • Doplňující informace
  2.1Stanoviště Poskytování informací známému provozu poskytuje informace o využívání prostorů LKTSA24 vojskem a informace o provozu letecké záchranné služby Olomouc.
  2.2Poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce na vyžádání 24 HR předem.
  2.3Správu letiště provádí Sdružení letiště Olomouc z.s. Kontakty jsou shodné s kontakty na str. VFR-AD-LKOL-ADC.
 • Provozní doba letiště od 1 OCT do 31 MAR:
  1 OCT – 31 OCT; 6 – SS; MON O/R
  1 NOV – 28 (29) FEB; 7 – SS; MON, TUE O/R
  1 MAR – 31 MAR; 7 – SS; MON O/R
Menu