Historie letiště

Letiště Olomouc-Neředín vzniklo původně v roce 1915 jako vojenské cvičiště a v roce 1918 bylo nařízením Ministerstva národní obrany změněno na letiště jako jedno z prvních důležitých letišť v Československu. Od této doby nastal rozvoj letectví v Olomouci a s tím i související rozvoj průmyslu. Od této změny až do dnešních dnů probíhá na letišti Olomouc- Neředín jako na jednom ze dvou letišt (Olomouc Neředín od 1918 a Praha Kbely od 1920) v ČR letecký provoz bez přerušení!!!

V roce 1920 byl na letišti Olomouc – Neředín založen Letecký pluk 2, který byl v roce 1937 přejmenován na pluk Dr.Edvarda Beneše. Za jeho působení vynikla řada pilotů, kteří po vpádu německých vojsk v roce1939 a s tím souvisejícím rozpuštěním leteckého pluku 2 Dr.E.Beneše odešli do zahraničního odboje, kde jako letci bojovali v řadách čs.letectva všude tam, kde jim k tomu byla dána možnost. Bojovali na východní i západní frontě. Byli to ku příkladu nejúspěšnější Alois Vašátko, Josef František, František Peřina, František Fajtl, Karel Mrázek a dalších dvacet čtyři pilotů. Zahynulo devatenáct z nich. Po dobu okupace letiště využívala německá Luftwaffe.

Za zmínku stojí i náhodné přistání v Neředíně v tu dobu nejslavnějšího pilota v historii letectva Charlese Linbergha, který 21.května 1927 překonal přímým letem nonstop Atlantik z New Yorku do Paříže. Letadlo Linbergha bylo spatřeno 2.září 1938 nad Olomoucí v odpoledních hodinách jak směřuje směrem k České Třebové. Vzhledem k špatnému počasí nad Českomoravskou vysočinou byl se Lindbergh nucen vrátit a přistát na letišti s nímž jako s jediným letištěm měl radiové spojení. A to bylo právě letiště Olomouc-Neředín, kde spolu se svým letadlem a manželkou přistál. Velká sláva.

Myšlenka založit v Olomouci civilní leteckou organizaci vznikla v Hlavních leteckých dílnách a v České sportovní společnosti. Hlavními propagátory byli pplk. František Sazima, velitel 2. leteckého pluku a Josef Svoboda, ředitel pojišťovny. V roce 1926 byla v Olomouci založena místní skupina Masarykovy letecké ligy(MLL). MLL byla zřízena celostátně hlavně proto, aby zvýšila zájem veřejnosti o letecký průmysl, aby široké veřejnosti byla dokázána důležitost letectva a hlavně, aby získala z řad mládeže zájemce o letecký výcvik. Během roku 1935 se v ČSR rozběhla akce „1000 nových pilotů republice“. V jejím rámci byla u župní propagační letky zřízena pilotní škola, která pak byla koncem roku převedena na samostatný spolek „Hanácký aeroklub Olomouc (HAO)“,

6.června 1937 bylo slavnostně otevřeno nové civilní letiště Olomouc-Holice a předáno Hanácké župě MLL a Hanáckému aeroklubu Olomouc jako uživatelům. Zde probíhala veškerá letecká činnost až do 15.března 1939. Po osvobození v květnu 1945 byla obnovena činnost Hanáckého aeroklubu Olomouc v rámci Českého národního aeroklubu na civilním letišti v Holici. Dne 19.srpna 1946 byla slavnostně zahájena pravidelná letecká doprava na lince Praha – Olomouc provozovaná ČSA letounem Noorduyn „Norseman“, později pak letouny Douglas DC-3 známé jako Dakota.

Po skončení války vzniklo již 1.června 1945 Letecké učiliště v tradiční školské posádce, Prostějově. Tato škola měla k dispozici dobře vybavená letiště Prostějov I, Prostějov II (Stichovice) a Olomouc – Neředín. V Neředíme působila také Vojenská odborná škola pro letecké mechaniky a její výcviková letka zabezpečující první kroky budoucích pilotů v základním výcviku a škola pro učitele létání školící budoucí instruktory z předválečných a válečných pilotů.

Po zrušení civilního letiště Olomouc-Holice se celý aeroklub Svazarmu přestěhoval zpět na letiště Olomouc-Neředín. Protože koncem padesátých let ČSLA začala budovat vrtulníkové letectvo byl na letiště v Neředíme umístěn v roce 1963 vrtulníkový pluk. Tim začal na letišti smíšený vojensko-civilní provoz. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 byl vrtulníkový pluk přemístěn do Prostějova a letiště bylo obsazeno vrtulniky sovětské armády. Sověti na letišti vybudovali spoustu černých staveb mimo jiné i závod na opravu automobilové techniky. Historické hangáry podél silnice do Topolan s nichž první byl slavnostně otevřen 6.června 1935 byly ve druhé polovině roku 2007 z nepochopitelných důvodů zbourány. Sled událostí postihl také olomoucký aeroklub, který byl nucen přeletem všech letadel HAO na letiště Vyškov opustit letiště v Neředíně. Tím skončilo civilní létání v Olomouci.

Po odchodu sovětů převzalo letiště jako provozovatel Statutární město Olomouc. Magistrát města Olomouce obnovil na letišti provoz pro sportovní létání aeroklubu i pro soukromé provozovatele. Postupem času získalo letiště statut Mezinárodního veřejného letiště což v praxi znamená, ze se zapojilo do dopravní infrastruktury Evropské unie. Letiště už přes 100 let historicky patří k městu Olomouc a mělo by být zachováno, chráněno a dále rozvíjeno.